www.Pars-GSM.com

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC sensation_pyramid از سرور پارس جی اس ام

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC sensation_pyramid از سرور پارس جی اس ام

لینک های جدید به لیست اصلی اضافه شد

RUU_Pyramid_hTC_Asia_India_1.52.720.3_Radio_10.56. 9035.00U_10.14.9035.01_M_release_233087_signed.exe

RUU_PYRAMID_ICS_HTC_Europe_3.33.401.55_Radio_11.76 C.3504.00U_11.29A.3504.18_M_release_293004_signed. exe

RUU_PYRAMID_ICS_Vodafone_GR_3.32.168.52_R_Radio_11 .76C.3504.00U_11.29A.3504.18_M_release_290800_sign ed.exe


http://www.pars-gsm.com/forum501/thr...tml#post652179

برچسب‌ها: RUU_Pyramid_hTC_Asia_India_1, 52, 720, 3_Radio_10, 56, 9035, 00U_10, 14, 01_M_release_233087_signed, RUU_PYRAMID_ICS_HTC_Europe_3, 33, 401, 55_Radio_11, 76 C, 3504, 00U_11, 29A, 18_M_release_293004_signed
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آذر 1391ساعت 19:55  توسط No Name  | 

رام کاستوم بسیار عالی و زیبای Fallout برای Desire S با اندروید 4 و سنس 4 برای اولین بار از پارس

رام کاستوم بسیار عالی و زیبای Fallout برای Desire S با اندروید 4 و سنس 4 برای اولین بار از پارس


http://www.pars-gsm.com/forum419/thr...tml#post643792
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم مهر 1391ساعت 21:2  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC one_v_primo از سرور پارس جی اس ام

رام جدید به لیست اصلی اضافه شد(29/08/2012)


RUU_PRIMO_U_ICS_40A_HTC_Europe_2.22.401.1_Radio_20 .76.30.0835U_3831.19.00.120_release_273801_signed. exe
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم شهریور 1391ساعت 12:27  توسط No Name  | 

رام رسمی htc evo3d اندروید 4 با لینک مستقیم از سرور پارس

رام رسمی htc evo3d با اندروید 4


DOWNLOAD+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم مرداد 1391ساعت 12:39  توسط No Name  | 

رام رسمی htc incredible s اندروید 4 با لینک مستقیم از سرور پارس

رام رسمی htc incredible s با اندروید 4


DOWNLOAD+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم مرداد 1391ساعت 17:17  توسط No Name  | 

رام رسمی و عربی sensation xl اندروید 4 با لینک مستقیم از سرور پارس

رام رسمی و عربی sensation xl اندروید 4DOWNLOAD+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم تیر 1391ساعت 20:57  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC one_x_endeavor از سرور پارس جی اس ام

رام های زیر برای مدل HTC one_x_endeavor اضافه شده است:


RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_HK_1.29.708.9_Radio _1.1204.104.14_release_259897_signed.exe

RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_UK_1.26.061.2_Radio_1 .1204.90.13_release_251223_signed.exe

RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_India_1.28.720.10_R adio_1.1204.103.14_release_257789_signed.exe

RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_SEA_WWE_1.29.728.12 _Radio_1.1204.105.14_release_261350_signed.exe

RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Optus_AU_1.28.980.10_Radio_1 .1204.103.14_release_258004_signed.exe


RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Orange_ES_1.26.075.2_Radio_1 .1204.90.13_release_251441_signed.exe

RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TMO_UK_1.28.110.7_R2_Radio_1 .1204.103.14_release_256500_signed.exe

RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_TWM_TW_1.26.921.3_Radio_1.12 04.90.13_release_251851_signed.exe


RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Vodafone_UK_1.28.161.9_Radio _1.1204.103.14_release_256488_signed.exe

RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_Voda-Hutch_AU_1.26.862.3_Radio_1.1204.90.13_release_251 944_signed.exe


RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_WWE_1.29.707.11_Rad io_1.1204.105.14_release_260743_signed.exe

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم تیر 1391ساعت 9:55  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC aria_liberty از سرور پارس جی اس ام

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC aria_liberty از سرور پارس جی اس امRUU_Liberty_Froyo_S_HTC_WWE_2.37.405.10_Radio_47.5 4.35.20_7.13.35.13_release_164736_signed
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 11:58  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC Wildfire از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 11:16  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC rhyme_bliss از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 11:15  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC Wildfire S از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 11:14  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC salsa_icon از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 11:13  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC Legend از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 11:8  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC incredible_s_vivo از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 11:5  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC Hero از سرور پارس جی اس ام

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC Hero از سرور پارس جی اس ام


+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 11:4  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC flyer wifi از سرور پارس جی اس ام

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC flyer wifi از سرور پارس جی اس ام

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 650x650.
RUU_Flyer_HC_S_HTC_TUR_Wifi_3.63.1127.33_Radio_20. 4801.30.0822U_3822.10.08.07_M_release_231407_signe d.exe
RUU_Flyer_HC_S_HTC_WWE_Wifi_3.55.1114.31_Radio_20. 4801.30.0822U_3822.10.08.07_M_release_227869_signe d.exe

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 10:44  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC explorer_pico از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 10:43  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC Desire HD_Ace از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 10:39  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC flyer510e_flyer از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 10:37  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC Evo 3D_Shooter از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 10:36  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC Desire S_Saga از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 10:35  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC Desire_Bravo از سرور پارس جی اس ام

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC Desire_Bravo از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 10:34  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC aria_liberty از سرور پارس جی اس ام

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC aria_liberty از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 10:21  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC_ChaCha از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 10:13  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC ones_s_ville از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 10:12  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC Desire Z_Vision از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 10:11  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC one_v_primo از سرور پارس جی اس ام

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC One V از سرور پارس جی اس ام

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 960x640.


+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 10:8  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC magic_sapphire از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 10:7  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رام های رسمی HTC one_x_endeavor از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد 1391ساعت 23:25  توسط No Name  | 

لینک مستقیم و اختصاصی رامهای رسمی htc_golf از سرور پارس جی اس ام

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد 1391ساعت 23:24  توسط No Name  | 

مطالب قدیمی‌تر